Batesonova teorija metakomunikacije

Jurgen Ruesch i Gregory Bateson su 1951. godine  uveli pojam…