Mi smo skupina 50 proaktivnih mladih ljudi, volontera, koji djeluju i izražavaju svoju kreativnost u 
sklopu neprofitne, apolitične i nevladine organizacije pod nazivom Debatni klub EFZG. 

Organiziramo velike projekte, seminare i konferencije s naglaskom na argumentiranu raspravu i 
dijalog. Sa svojim projektima postali smo jedna od najprepoznatljivijih studentskih udruga na razini zagrebačkog Sveučilišta. 

Naš program rada ima dvije funkcije. Prva i temeljna je kroz sustav debatiranja poticati studente
na konstruktivnu raspravu o aktualnim gospodarskim, socijalnim i političkim temama te na
 taj način ojačati kulturu dijaloga među mladima. 

Također, organiziranjem tjednih internih radionica potičemo naše članove na usavršavanje
 prezentacijskih i pregovaračkih vještina. 

Druga, ali jednako bitna sastavnica našeg rada jesu četiri funkcijska tima, koja su zaslužna za 
realizaciju svih naših projekata.