Projekt je koncipiran kao trodnevna konferencija koja za cilj ima pripremiti studente za 
kvalitetniju poslovnu i svakodnevnu komunikaciju, samostalno i uvjerljivo prezentiranje, 
oslobađanje straha od javnog nastupa te razumijevanje i kritičko procjenjivanje 
informacija koje primaju. 

 

Dosad smo održali četiri Govorničke škole u Crikvenici na kojima je  sudjelovalo preko 200 
mladih ljudi, studenata svih Sveučilišta u Hrvatskoj. Za ovaj projekt smo nagrađeni od
strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te smo dobili 2 posebne Dekanove nagrade,
2015. i 2016. godine.