Site Loader

Vrijeme za pripremu i timski rad

Svaka debata nakon objave teze započinje vremenom za pripremu, tj. prep time-om  u kojem se timovi 15 minuta spremaju za nadolazeću debatu. Vrlo često, kvalitetna priprema i zaključci iz prep time-a budu presudni u određivanju pobjednika i poretka u debati. 

Priprema u tako kratkom vremenu u velikoj je mjeri stvar prakse i iskustva kroz koje se vježbaju kreativnost i sposobnost brzog kreiranja velikog broja ideja, međutim postoje generalni savjeti koji mogu poboljšati pripremu.

Kao i za vrijeme debate, koncentracija je usmjerena na dvije stvari – pisanje i govor.
Prirodno treba postojati balans između te dvije stvari da bi se postigao najbolji učinka u prepu. Većina debatanata preporučuje utrošiti više vremena na međusobni razgovor, angažiranje različitih ideja, tzv. crackanje  debate, a relativno kratak period od par minuta na sumaciju i zapisivanje ideja. S vremenom, zapisivanje postaje sve rafiniranije i preglednije, a tako se i smanjuje potreba za količinom zapisanog teksta i vremenom provedenog na zabilješke, što opet znači kvalitetniji prep i više vremena za raspravu i diskusiju.

Kao i svaki govor, tako i prep ovisi o poziciji u debati i nije isto spremati se za prvu vladu ili drugu opoziciju. Prep prve vlade je možda najstresniji jer se premijerski govor događa nakon isteka 15. minute i nema dodatnog vremena koje se može iskoristiti za vrijeme tuđih govora. Zato je u prepu prve vlade potrebno obuhvatiti što više aspekata case-a i široko razmišljati o tezi, uz vođenje računa i o preventivnom pobijanju koje se argumentacijom može napraviti u odnosu na drugu opoziciju.
U prepu prve vlade treba jasno definirati probleme, mehanizme, model i druge sadržajne aspekte case-a. Ograničenost u vremenu je kompenzirana širinom i malim ograničenjima koje prva vlada ima jer prva govori.

Slično je s prvom opozicijom koja u prepu mora pokušati predvidjeti case prve vlade i pokušati odgovoriti na njega, kao i definirati vlastite pozitivne argumente neovisne o case-u prve vlade.
Drugi dio stola u pripremu još uključuje i anticipaciju case-a prvog dijela stola jer moraju donijeti ekstenziju u debatu, a za to ne smiju biti repetitivni i reciklirati sadržaj prvog dijela stola.

Na kraju, kao u svim timskim natjecanjima, suradnja i dobar timski duh su često ključ pobjede.
Bitno je pripremu prilagoditi svojem timu i personalizirati je preferencijama govornika. Prep se može voditi tako da jedan debatant postavlja pitanja, dok drugi odgovara a njih; može se cijelo vrijeme voditi konstruktivna rasprava gdje netko radi argumente, a drugi ih pokušava pobiti i tako se osnažuju; ili se jednostavno može odrediti broj minuta koji će se potrošiti na razgovor o nekom dijelu teze. Vrijeme koje se u prepu provede u zajedničkoj pripremi nasuprot individualnog brainstorminga je isto stvar dogovora između članova tima.

Zaključak je da uz generalna pravila koja pomažu u kvalitetnom prepu, i dalje postoji visoka razina individualnosti i različitosti u načinima pripreme kod timova, što je ujedno i bogatstvo debate jer omogućuje različite stilove koji se međusobno susreću i sukobljavaju u debati.

Maja Žalac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *