Predavači Govorničke škole 2017

U nastavku možete pročitati kratke CV-jeve naših predavača na Govorničkoj…