Zašto se bojimo reći što mislimo? 

Što je toliko strašno u našim mislima da ih nismo…