Patricija Ivka

Naučila sam se strpljenju u tom periodu i shvatila da…