0%
Posted inHOMO ECONOMICUS Projekti

Lucija Mihotić mag. oec.

Lucija Mihotić je asistentica u nastavi i istraživanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Svoj akademski put započela je završetkom opće (VII.) gimnazije u Zagrebu, nakon čega je završila preddiplomski studij Poslovne ekonomije i diplomski studij Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija, Lucija je bila aktivna u mnogobrojnim akademskim aktivnostima poput međunarodnih razmjena, ljetnih škola, debatnih programa te je nagrađena Dekanovom nagradom za svoj diplomski rad. U okviru svog studija završila je i CEE Management JOSZEF program na WU Vienna, u kojemu su sudjelovali odabrani najbolji studenti iz Srednje i Jugoistočne Europe te uz bogati akademski program na njemačkom jeziku, usko surađivali na projektima s uspješnim međunarodnim kompanijama.

Također, imala je privilegiju studirati na istaknutim institucijama poput University of Regensburg, University of Pecs i Loyola University u Chicagu.

Lucija je stekla praktično iskustvo rada u Beču, radeći u različitim industrijama poput konferencijskog managementa, savjetovanja o međunarodnoj mobilnosti i međunarodnog poreznog savjetovanja u korporaciji PwC (PricewaterhouseCoopers) Austria.

Lucija Mihotić je trenutno doktorandica na Vienna University of Economics and Business (WU), a tijekom svog doktorskog studija je boravila na prestižnoj R1 instituciji University of British Colombia u Vancouveru, Kanada te završila dodatni Master Class CEE program na WU Vienna.

Asistentica Mihotić je za svoja akademska postignuća istaknuta i kao dobitnica raznih stipendija, uključujući stipendiju zaklade Konrad Adenauer Stiftung, gdje i dalje aktivno sudjeluje kao alumna. Odabrana je i kao jedina doktorandica iz cijele Hrvatske za stipendiju kanadske ambasade za istraživački program na prestižnom sveučilištu University of Alberta, Kanada.

Lucija redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama, objavljuje i recenzira znanstvene radove.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Lucija dijeli svoje znanje s entuzijazmom održavajući nastavu na kolegijima Osnove marketinga, Upravljanje marketingom i Marketing poslovnih tržišta hrvatskim i međunarodnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima.

U slobodno vrijeme Lucija rado jedri, skija, boravi u prirodi, bavi se umjetnošću, pisanjem i vodi pilates treninge kao certificirana instruktorica.

 

Zašto baš EFZG

Kod odabira fakulteta i svoje struke, opredijelila sam se za područje društvenih znanosti; na početku sam imala dvojbu između ekonomije i prava. Na kraju sam izašla na oba prijemna i htjela odlučiti logikom – na koji upadnem. Budući da sam se na oba prijemna ispita odlično plasirala, odabir je pao na ekonomiju, s obzirom da obuhvaća šire područje, a htjela sam neki spoj brojeva, matematike, ali i psihologije i sociologije. Inače, moja ljubav bili su strani jezici koje sam htjela studirati stoga je ekonomija bila dobar spoj u kojemu, međunarodnim djelovanjem, mogu obuhvatiti i strane jezike u svakodnevnom radu. Što se tiče marketinga, to mi je nekako bilo područje ekonomije, u kojemu sam se najviše pronašla, uz management i poduzetništvo koji su me također oduvijek zanimali, kako teorijski, tako i praktično. Marketing me zaintrigirao jer je to područje koje je vrlo kreativno, obuhvaća rad s brojevima, ali i s ljudima, bitan je timski rad što jako volim, dosta je dinamično. Tijekom studija, na višim godinama su mi bili najzanimljiviji kolegiji s katedre za marketing, a radila sam i kao demonstratorica na istoj katedri pa sam bila upoznata s načinom rada i projektima.

 

Studentski život, kolegiji i profesori… noćna mora ili užitak studiranja?

Većina kolegija mi je bila ok, no nisam baš voljela mikroekonomiju… Ona mi je ostala u sjećanju kao noćna mora, naime samo grafovi i još grafova. Od profesora su mi u posebno dobrom sjećanju ostali profesorica Sinčić Ćorić s kojom sam surađivala kao demonstratorica i profesor Mandić.

Sveukupno sam imala lijepo iskustvo studiranja na ovome fakultetu. Nismo imali tako dobrih tuluma, kao što je sad bila ova brucošijada, recimo, ali bilo je… Ono što mi se jako svidjelo na ovom fakultetu je rad mnogobrojnim studentskih udruga iz raznih područja. Mislim da upravo udruge omogućuju studentima razvoj i priliku za umrežavanje sa studentima iz drugih grupa, smjerova, ali i s kompanijama putem raznih projekata. Također, jako su mi se svidjeli grupni projekti na višim godina, posebice na smjeru, koji su omogućili suradnju sa kolegama, ali često i sa raznim kompanijama što je omogućilo i pronalazak poslova. Primjerice prvu ponudu za stalni posao sam dobila tijekom fakulteta, u firmi koja je bila partner na grupnom projektu. Najsnažnije veze sa kolegama s faxa su mi ostale sa zadnjih godina fakulteta, upravo radi suradnje na projektima ili u sklopu udruga, ista stvar je bila i sa ekipom u Beču, budući da sam polovicu svog studija provela u Beču.

 

Sudjelovanje u debatnom klubu i doživljaji…

Tijekom studija sam sudjelovala na debatnoj akademiji na University of Pecs u Mađarskoj. To mi je bilo jedno od najboljih studentskih iskustava. Održavalo se na ljeto, a trajalo oko tjedan dana. Bilo nas je dvadesetak studenata iz različitih zemalja. Imali smo cijeli tjedan razne govorničke radionice i vježbe, debate i sl. Mislim da bi bilo izvrsno kada bi u sklopu fakulteta postojala neka obavezna debatna radionica za sve studente jer smatram da je debatiranje odlično da se studenti nauče argumentirati i oslobode straha od javnog nastupa. Također sam bila stipendistica jedne njemačke zaklade, Konrad Adenauer Stiftung, i u sklopu političke akademije sam imala razne debatne aktivnosti i govorničke edukacije. Smatram da je bitno razvijati te vještine jer se mogu kasnije koristiti u poslovnom svijetu. Mislim da su debatne aktivnosti svakako korisne i svakom bih ih studentu preporučila. Meni osobno je takva vrsta treninga i edukacije jako koristila kao izvrsna vježba, a stečeno iskustvo i vještine ponajviše koristim u javnim nastupima, izlaganju radova i prezentacijama na konferencijama i sl.

 

Stipendije i iskustva…

Najznačajnije iskustvo tijekom studiranja za mene je bio JOSZEF (Young East South Future European Leaders) program na WU Vienna, u suradnji s fakultetima Srednje i Jugoistočne Europe. Fokus programa je bio CEE management, a bio je stipendiran od strane austrijskog ministarstva i firmi partnera koje su tijekom cijele godine pratili naš rad. JOSZEF program je trajao godinu dana te je okupio 20-ak najistaknutijih studenata iz cijele Srednje i Jugoistočne Europe, na način da je svaki fakultet partner nominirao samo jednog ili dva kandidata. Cijeli program je bio na njemačkom jeziku, a bio je osmišljen na način da su uz obavezne i izborne kolegije postojale redovite konzultacije s kompanijama, rad na projektima s parterima te obavezna stručna praksa u jednom od partnerskih poduzeća, a za najbolje i prilika za stalno zaposlenje.

Upravo to mi je bilo vrlo značajno iskustvo jer je to bilo moje prvo praktično iskustvo, iskustvo rada u realnom sektoru, iskustvo suradnje s međunarodnim kompanijama i kolegama iz raznih država, ali i iskorak jer sam prvi puta na duže otišla iz Hrvatske, iskusila život u inozemstvu, upoznala nove kulture i proširila horizonte.

Drugo najznačajnije iskustvo je za mene bilo iskustvo istraživačkog boravka na University of British Colombia u Vancouveru, koji mi je dalo uvid u američki sustav obrazovanja, koji je vrlo različit od europskog, ali i u način življenja druge kulture, njihovih navika i rada.

 

Kao profesorica, očekivanja od studenata i par bisera…

Teško je govoriti za sebe – jesam li stroga? Trebali bi pitati studente.  Mislim da dosta tražim, ali i dajem i ulažem truda u svakog studenta. Većinu svojih studenata znam čak i poimence i znam kako rade. Trudim se uvijek svakome studentu dati osobni osvrt na rad i slično, što zbog velike količine studenata zna biti izazovno.

Bilo je i dosta bisera. Imala sam u jednoj grupi dvojicu kolega, to mi je bilo jako smiješno jer su oni dolazili na svaki uvid, svake konzultacije, ali nisu nikada ništa pitali.

Samo su rekli svaki put da je to njihova tradicija, da dođu na konzultacije i pogledaju test. I tako od druge do pete godine, nisu niti jedne konzultacije niti uvid testa propustili, jer oni tako eto žele doći na uvid. I onda dođu i ništa ni ne pitaju, čak ni ne gledaju ispit. To je bilo smiješno, onda ne znam, neki studenti su tako ostavljali srca, bombone i tako.

 

Faks kao dobra pomoć za stvaranje budućih poslovnih poznanstava i veza…

Mislim da je jako bitno umrežavanje studenata tijekom faxa i održavanje tih kontakata tijekom i nakon studija. Smatram da je najbolji način za to suradnja na projektima, budući da se na taj način stječu zajednička iskustva i ostvaruje povezanost. Iako se digitalizacijom i tijekom korone malo izgubila tradicija druženja, danas postoje online načini na koje studenti ostvaruju kontakt i komuniciraju.

 

Savjet za studente…

Savjetovala bih, naročito studentima ekonomije, da je jako bitno da budu proaktivni. Mislim da ekonomija stvarno nudi jako široke mogućnosti, ali da o samim studentima ovisi koliko će se aktivirati i te mogućnosti iskoristiti. Mislim da je vrijeme studiranja bitno dobro iskoristiti, kako bi se stvorila mreža s drugim kolegama, jer će upravo jedni drugima biti najbolji kontakti, kada za nekoliko godina budu na raznim pozicijama. Također, mislim da studij ekonomije otvara jako puno mogućnosti za razne prakse, razmjene i kraće boravke u inozemstvu i to je bitna stvar koju treba iskoristiti. S druge strane, smatram da zbog masovnosti fakulteta studenti imaju problem da se nekako izgube u toj masi. Često mi studenti kažu da se ne mogu istaknuti, da su preplavljeni tim ogromnim brojem studenata i da se osjećaju pogubljeno. Tako da to mislim da je na početku studija to najveći problem, ali kasnije na smjeru se to promijeni. I još jedna bitna stvar, mislim da ekonomija pruža mogućnosti za jako puno angažmana izvan fakulteta jer pruža dosta slobode i vremena, za razliku od nekih drugih fakulteta gdje postoje vježbe u laboratoriju i sl. Smatram da ovaj fakultet studentima pruža razne mogućnosti, veliku širinu i da si svatko može pronaći nešto što ga zanima.

 

 

 


Odgovori