0%

Govornička škola


2015 - danas

Projekt je koncipiran kao trodnevna konferencija koja za cilj ima pripremiti studente za
kvalitetniju poslovnu i svakodnevnu komunikaciju, samostalno i uvjerljivo prezentiranje,
oslobađanje straha od javnog nastupa te razumijevanje i kritičko procjenjivanje
informacija koje primaju.

Dosad smo održali četiri Govorničke škole u Crikvenici na kojima je  sudjelovalo preko 200
mladih ljudi, studenata svih Sveučilišta u Hrvatskoj. Za ovaj projekt smo nagrađeni od
strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te smo dobili 2 posebne Dekanove nagrade,
2015. i 2016. godine.

scroll up button