0%

Psihologija u govorništvu


2022 - danas

Svjesni smo da često verbalna komunikacija nije dovoljna da bi ostavila dobar dojam na naše sugovornike i uvjerila našu publiku u ono što govorimo tijekom javnog nastupa, stoga smo odlučili organizirati projekt koji će biti posvećen komunikaciji koja se odvija bez riječi. Njegov je cilj osvijestiti studente o ulozi neverbalne komunikacije u njihovom javnom djelovanju, ali i privatnome životu. Projekt pod nazivom „Psihologija u govorništvu“ osmišljen je kao jednodnevna konferencija na kojoj će stručnjaci za neverbalnu komunikaciju održati predavanje o utjecaju neverbalnih znakova na ljude oko nas. Naši ovogodišnji predavači bili su komunikolog Kristijan Sedak, voditeljica psihološke platforme ZAMisli Zrinka Štetić Grubišić te trener neverbalne komunikacije Željko Trivanović. Konferencija se održala u subotu 30. travnja u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta s početkom u 10:30 sati, a otvorili su je predsjednik Debatnog kluba EFZG Lovro Ibriks i voditeljica projektnoga tima Karla Markulin.

Kristijan Sedak bio je prvi predavač koji nas je svojim zanimljivim i interaktivnim predavanjem uveo u područje neverbalne komunikacije. U uvodnom dijelu predavanja „Neverbalna komunikacija – otkrivanje laži“ objasnio nam je kakva je to komunikacija i kako se realizira u svakodnevnom životu. Istaknuo je kako riječi najmanje utječu na dojam našeg sugovornika o nama, a da to najviše čini govor našega tijela. Nakon što nas je uveo u temu, Sedak je svoje izlaganje usmjerio na vrlo intrigantan aspekt neverbalne komunikacije, a to je otkrivanje laži. Uključivši publiku u interaktivnu radionicu, pokazao je kako možemo prepoznati da nam netko laže i odgovara li naše društvo osobi s kojom razgovaramo. Na temelju neverbalnih znakova naše publike, zaključili smo kako su doista uživali u prvom predavanju.

Drugo predavanje pod nazivom „Kakvu poruku šalje moja neverbalna komunikacija?“ održala je Zrinka Štetić Grubišić. Dotaknula se različitih neverbalnih znakova kao što su to udaljenost između sugovornika, rukovanje, vrste pogleda, držanje tijela, a osobito je bilo zanimljivo saznati da naša odjeća, frizura i šminka itekako utječu na ljude s kojima smo u interakciji. Ono o čemu smo govorili, Štetić Grubišić oprimjerila je prikladnim videozapisima kako bi nam na konkretnim situacijama dočarala poruke koje bez i jedne riječi, svjesno ili nesvjesno, šaljemo jednim drugima. Predavanje je zaključila riječima kako svoje nesigurnosti, strahove i emocije ispoljavamo komunicirajući neverbalno te da je stoga najvažnije da budemo svjesni sebe i svojih unutarnjih procesa kako bismo ih mogli kontrolirati i ostvariti dobre odnose s drugima.

Nakon pauze za ručak za naše izlagače i studente, uslijedilo je posljednje predavanje toga dana koje je održao Željko Trivanović. Svojim predavanjem „Mikroekspresija lica – kako čitati tuđe emocije“ usmjerio je pozornost na sedam univerzalnih ekspresija lica – sreća, tuga, ljutnja, prezir, iznenađenje, gađenje i strah te načine na koji ih je moguće prepoznati. Time je nastojao uputiti na to kako nenamjerni pokreti lica mogu, bez obzira na verbalizaciju naših osjećaja, sugovorniku poručiti kako se doista osjećamo. Pritom je davao savjete kako pristupiti osobi nakon što prepoznamo određenu emociju na njezinu licu. Trivanović nam je pokazao razliku između lažnog i pravog osmijeha i time nas potaknuo na razmišljanje o tome koliko se često iskreno smijemo i jesu li toga svjesni i drugi.

Naši domaćini zatvorili su konferenciju u 15 sati, zahvalili predavačima i publici te izrazili svoju sreću zbog velikog uspjeha prvog projekta koji se održao uživo nakon dugog razdoblja pandemije, a koji je bilježio 100 prijavljenih studenata s različitih fakulteta.

Na kraju ove konferencije možemo reći kako smo mnogo toga naučili o sebi, ali i o drugima te da će nam savjeti predavača koristiti u budućim izlaganjima, javnim nastupima, ali i uobičajenim životnim situacijama.

scroll up button