Mi smo skupina 50 proaktivnih mladih ljudi, volontera koji djeluju i izražavaju svoju kreativnost u sklopu neprofitne, apolitične i nevladine organizacije pod nazivom Debatni klub EFZG. Organiziramo projekte, seminare i konferencije s naglaskom na argumentiranu raspravu i dijalog, unaprjeđujemo studentski standard upotpunjujući znanje studenata u vidu stjecanja neformalnog znanja iz područja govorništva i javnog nastupa. Informiranje mladih jedan je od naših glavnih ciljeva, a putem projekata želimo kod mladih razviti kritičko razmišljanje i osigurati im sposobnost samopouzdanog javnog nastupa.. Svojim projektima postali smo jedna od najprepoznatljivijih studentskih udruga na razini zagrebačkog Sveučilišta.
Svjesni činjenice kako su obrazovanje i inovacije glavni pokretači u svakom danom smislu od ekonomskog do političkog, te kako su mladi svakodnevno suočeni sa sve više novih izazova u samorealiziaciji, edukacijama o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji želimo pružiti novi pogled i kvalitetniji pristup društvenim izazovima s naglaskom na one na tržištu rada. Korištenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u digitalnom društvu od iznimne je važnosti, no uočiti pravi trenutak za javni istup, ispravno formulirati svoje misli i kvalitetno poimati argumente suprotne strane ono je što čini razliku, u što treba ulagati kako bi se stvorio bogat ljudski kapital mladih pojedinaca rijetkih vještina i sposobnosti.
Naš program rada dijelimo na dvije funkcije. Temeljna je primjerom debate poticati studente na konstruktivnu raspravu o aktualnim gospodarskim, socijalnim i političkim temama te na taj način ojačati kulturu dijaloga među mladima. Također, organiziranjem tjednih internih radionica potičemo naše članove na usavršavanje prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Druga, ali jednako bitna sastavnica našeg rada jesu četiri funkcijska tima, PR & Marketing, Sales & Sponsorship, Project Management i Human Resources, zaslužna za realizaciju svih naših projekata i uspješno funkcioniranje udruge.