Site Loader

Zbog već prije spomenute potrebe da se ekipe s iste strane debate diferenciraju jedna od druge, drugi dio stola u svojim prvim govorima iznosi extension – novi pogled na debatu koja se dogodila na prvom dijelu stola. Na taj način izbjegavaju (u idealnom svijetu) repetitivnost i tzv. recikliranje materijala prve vlade ili opozicije.

Kod same pripreme i smišljanja extensiona tijekom vremena za pripremu, potrebno je razmišljati o tome što će prva vlada ili opozicija iznijeti u svojim govorima. Nije lako predvidjeti sposobnost kreiranja sadržaja nepoznate ekipe prije sebe, ali u dosta slučajeva jedinstveni extension će se odmah primijetiti i neće biti iskorišten prije u debati. Osim vremena za pripremu, za smišljanje extensiona može se koristiti i vrijeme dok traju govori prvog dijela stola. Često se u sadržaju prve vlade ili opozicije može prepoznati prilika za extension koji daje impact ili mehanizam njihovom sadržaju. Extension ne smije biti statičan u tom kontekstu, već se od prep time-a do izvođenja prilagođava situaciji u debati i ostalim timovima.

Konkretnije, extension je najčešće pogled kroz novog dionika (stakeholdera) u debati, ili rješavanje problema neefikasnosti case-a prve vlade – davanje mehanizma (s pozicije druge vlade), zatim uzimanje jednog harma ili benefita i analitično razvijanje do mjere u kojem je to najvažnija stvar koja se desila u debati. Postoje i dupli extensioni, gdje se na dvije različite strane proširuje debata, kako bi se pokrilo što više područja i time dalo najveći doprinos, ali ta strategija zna biti i varljiva ako se na kraju ni jedan extension ne uhvati zbog raspodjela vremena i fokusa.

Uz treće govornike sa svake strane, pete i šeste u ukupnom rasporedu debate, u kreiranju extensiona sudjeluju i zadnji govornici, whipovi afirmacije i negacije. Njihov je zadatak sumirati debatu i dati pregled svega što se desilo uz pristran sud pobjede njihovog tima. Analogno tome, whipovi u većini debata kompariraju svoj extension koji je došao u prvom govoru njihova tima i pokazuju zašto je on najvažniji dio debate i zašto u dolazi iznad extensiona drugog tima i sadržaja prvog dijela stola. Velika je, i u većini slučajeva pogubna, greška kao whip pričati o case-u prve vlade kao član druge, jer u većini slučajeva i uz dobar extension ta debata bude izgubljena.

Lovro Ibriks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Društvene mreže

KONTAKTIRAJTE NAS